วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ภาษาโคราช วันละหลายคำ


ภาษาโคราชวันละหลายคำ ขอเสนอคำว่า

จั๊กเดะ แปลว่า ไม่รู้, ไม่อาจทราบได้, จะไปรู้กับคุณรึ
โกรกกราก แปลว่า ให้รีบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยด่วน โดยเร็ว ไม่ให้ชักช้า

Jukday เป็นชื่อผสมระหว่างคำว่า จั๊ก + Day ได้คำว่า Jukday ซึ่งตั้งอย่างเดาๆเอาเอง แปลว่า วันที่ไม่อาจล่วงรู้ได้ หมายความขยายเอาเองว่า ชีวิตในวันๆแม้จะวางแผนล่วงหน้าก็ไม่อาจทำหรือจัดการให้เป็นไปตามนั้นได้เสมอไป เปรียบดั่งว่ามันเป็น Jukday